Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου, 2020
 
Ο Διαδικτυακός Τόπος delangelo.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος», «Ιστότοπος», «Ιστοσελίδα», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» (η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης και την Πολιτική Cookies, καθώς οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου, των προϊόντων ή/και υπηρεσίων που προσφέρονται μέσω αυτού, συνιστά αποδοχή από εσάς (ο «πελάτης», «χρήστης», «επισκέπτης», «εσείς», «εσάς» ή «σας») της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των ως άνω Όρων και Πολιτικών.
 

Ποιοι είμαστε

 
Είμαστε η ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΠΥΡΟΣ, ιδιοκτήτες και διαχειριστές του ιστοτόπου (και ηλεκτρονικού καταστήματος) delangelo.gr. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι:
 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Φ.Μ.: 038862834
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 084415902000
Πλήρης διεύθυνση έδρας: Ελ. Βενιζέλου 78, Ηλιούπολη, 163 44
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 97 00 692
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Ορισμοί

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

 
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

Προσωπικά Δεδομένα

 
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), ως «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό προόσωπο· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Επεξεργασία

 
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), ως «επεξεργασία» ορίζεται κάθε πράξει ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Τι Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον λόγο

 
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.
 
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
 
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Τα Δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά ενός προϊόντος, κατά την εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες (π.χ. δημιουργώντας έναν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή πραγματοποιώντας εγγραφή στο newsletter μας), αφήνοντας ένα σχόλιο στην Ιστοσελίδα μας ή στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (όπως Facebook, Instagram, YouTube), συμμετέχετε σε κάποιον διαγωνισμό μας κτλ.
 • Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.
 • Πληροφορίες για τη συσκευή σας (όπως την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος, του προγράμματος περιήγησής στο Διαδίκτυο, την ανάλυση της οθόνης σας κ.ά.).
 • Διεύθυνση IP και cookies.
 • Τοποθεσία.

 

Περιπτώσεις στις οποίες σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα:
 
 • Όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή τηλεφώνου.
 • Όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.
 • Όταν ζητάτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες marketing.
 • Όταν αφήνετε κάποιο σχόλιο στην Ιστοσελίδα μας ή στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν συμμετέχετε σε κάποιον διαγωνισμό μας.
 • Όταν συμπληρώνετε μία από τις έρευνες πελατών μας.
 • Όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα.

 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ειδικότερα, η Εταιρεία συλλέγει μόνον τα προσωπικά στοιχεία που ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας καταχωρεί. Με την υποβολή των δεδομένων του, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου –φυσικού ή νομικού– διορίσει η Εταιρεία για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
 
Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

 

Πολυμέσα (media)

 
Αν ανεβάσετε οποιαδήποτε εικόνα ή άλλο αρχείο πολυμέσων θα πρέπει να αποφύγετε αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως εικόνα με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οποιοδήποτε αρχείο ανεβάσετε μέσω αυτού του Ιστοτόπου ενδέχεται να γίνει δημόσια διαθέσιμο και άλλοι επισκέπτες να αποκτήσουν πρόσβαση για να το προβάλουν, κατεβάσουν, αποθηκεύσουν και χρησιμοποιήσουν (συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής δεδομένων τοποθεσίας).

 

Cookies

 
Για να μπορέσουμε να παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, σε κάποιες περιπτώσεις αποθηκεύουμε κάποια μικρά αρχεία κειμένου στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, γνωστά ως cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον διακομιστή μας στην συσκευή σας. Cookies που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτού του ιστοτόπου αποθηκεύονται στην συσκευή σας. Για τους άλλους τύπους cookies (προτιμήσεων, στατιστικών και εμπορικής προώθησης) χρειαζόμαστε την συναίνεσή σας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, αναφερθείτε στην Πολιτική Cookies μας.

 

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από τρίτους

 
Οι σελίδες και τα άρθρα αυτού του ιστοτόπου ενδέχεται να περιέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (όπως βίντεο, εικόνες κτλ). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο που θα συνέβαινε αν ο χρήστης είχε επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο.
 
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν Δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον καταγραφές και αναλυτικά στοιχεία τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο αν είστε συνδεδεμένοι με λογαριασμό σας σε εκείνον τον ιστότοπο.

 

Αναλυτικά στοιχεία

 
Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων παρόχων για να παρακολουθούμε και αναλύουμε την χρήση του ιστοτόπου μας.

 

Google Analytics

 
Η Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων που παρέχεται από την εταιρεία Google, Inc., εδρεύουσα ΗΠΑ (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Χάριν συντομίας «Google»). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με τη χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, μέσω cookies που αφορούν την χρήση του ιστοτόπου, συνήθως μεταφέρονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστή που βρίσκεται στις ΗΠΑ.
 
Η λειτουργία ανωνυμοποίησης των διευθύνσεων IP έχει ενεργοποιηθεί για τον ιστότοπό μας. Η Google θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες για λογαριασμό μας, για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και την δημιουργία αναφορών για την χρήση του ιστοτόπου.
 
Μπορείτε να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και επεξεργασία που προκύπτουν από την χρήση του ιστοτόπου, εγκαθιστώντας το πρόσθετο περιηγητή, που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Facebook Pixel

 
Γίνεται χρήση του Facebook Pixel (γνωστό και ως “visitor action pixel” ή/και “custom audience pixel”) που παρέχεται από την εταιρεία Facebook, Inc.
 
Το Facebook Pixel επιτρέπει την καταγραφή της συμπεριφοράς των χρηστών αφού ανακατευθυνθούν στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μία διαφήμιση στο Facebook. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων μας στο Facebook για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά αυτόν τον τρόπο είναι ανώνυμα σε εμάς, δηλαδή δεν είμαστε σε θέση να δούμε προσωπικά δεδομένα για μεμονωμένους χρήστες. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται από το Facebook. Το Facebook ενδέχεται να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με τον λογαριασμό σας στο Facebook και να τα χρησιμοποιήσει για τις δικές του προωθητικές ενέργειες, σύμφωνα με την Πολιτική Δεδομένων τους. Ακόμη, κάποιο/-α cookie(s) ενδέχεται να αποθηκευτούν στη συσκευή σας για αυτούς τους σκοπούς.
 
Κάνουμε χρήση των “Advanced Matching” λειτουργιών του Facebook Pixel, οι οποίες χρησιμοποιούν μόνο κατακερματισμένα (hashed) δεδομένα πελατών. Ο κατακερματισμός (hashing) είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την μετατροπή των δεδομένων για λόγους ασφαλείας. Η διαδικασία advanced matching του Facebook Pixel δεν συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα υγείας ή κυβερνητικά δεδομένα.
 
Το Facebook Pixel χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση https, ώστε να γίνεται ασφαλής μεταφορά των δεδομένων που μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στους διακομιστές τους.
Μπορείτε να αποτρέχετε τη Facebook από τη συλλογή των δεδομένων σας, ή την επεξεργασία τους με σκοπό την προβολή διαφημίσεων στο Facebook από τις Προτιμήσεις Διαφημίσεων σας.

 

Hotjar

 
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Hotjar για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία που προσφέρουν. Το Hotjar είναι μια τεχνολογική υπηρεσία που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία των χρηστών μας (π.χ. πόσο χρόνο περνάνε σε ποιες σελίδες, ποιους συνδέσμους επιλέγουν να πατάνε, τι δεν αρέσει στους χρήστες μας κτλ) και να αναπτύξουμε και συντηρήσουμε τις υπηρεσίες μας μέσω της ανατροφοδότησης (feedback) των χρηστών μας. Το Hotjar χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων της συμπεριφοράς των χρηστών και των συσκευών τους. Συγκεκριμένα, της διεύθυνσης IP (η οποία αποθηκεύεται μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή), της ανάλυσης της οθόνης, του τύπου της συσκευής (μοναδικών αναγνωστικών συσκευής, unique device identifiers), πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης, γεωγραφικές πληροφορίες (περιορισμένες μόνο στη χώρα), προτιμώμενη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την προβολή του Ιστοτόπου. Το Hotjar αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες σε ένα ανωνυμοποιημένο (pseudonymized) προφίλ χρήστη. Ούτε το Hotjar, ούτε εμείς χρησιμοποιούμε ποτέ αυτές τις πληροφορίες για να αναγνωρίσουμε μεμονωμένους χρήστες ή να τις ταιριάξουμε με επιπλέον δεδομένα για έναν μεμονωμένο χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Hotjar από αυτόν τον σύνδεσμο.
 
Μπορείτε να αποτρέψετε το Hotjar από τη δημιουργία του προφίλ χρήστη, την αποθήκευση των δεδομένων σχετικά με τη χρήση σας στον Ιστότοπό μας, καθώς και τη χρήση των tracking cookies του Hotjar σε άλλους Ιστοτόπους ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 

Google Fonts

 
Για την ομοιόμορφη αναπαράσταση των γραμματοσειρών, αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί web fonts που παρέχονται από την Google. Όταν ανοίγετε μία σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές στην cache του, ώστε να εμφανίσει τα κείμενα και τις γραμματοσειρές σωστά.
 
Για αυτό τον λόγο, το πρόγραμμα περιήγησης πραγματοποιεί μία άμεση σύνδεση με τους servers της Google. Επομένως, η Google μπορεί να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένα Ιστοσελίδα προσπελάστηκε από την διεύθυνση IP σας.
 
Αν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει web fonts, μία κανονική γραμματοσειρά θα χρησιμοποιηθεί από τη συσκευή σας.
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίεςς σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων από την Google στο Google Fonts FAQ και στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Φόρμες επικοινωνίας / Εγγραφές σε newsletter

 
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω των φορμών που υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο στέλνονται στο Mailchimp και αντίγραφό τους αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων του ιστοτόπου. Το Mailchimp είναι μία πλατφόρμα αυτοματοποιημένης προώθησης (marketing automation platform). Κάνοντας κλικ στην υποβολή της φόρμας, συμφωνείτε πως οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε θα μεταφερθεί στο Mailchimp για επεξεργασία σύμφωνα με την δική τους Πολιτική Απορρήτου.
 
Οι πληροφορίες που παρέχετε στις φόρμες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και για προωθητικούς σκοπούς.

 

Καταγραφές και δεδομένα χρήσης

 
Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και την χρήση του από τους επισκέπτες μας. Αυτά τα δεδομένα χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP της συσκευής σας, πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας (User-Agent), τον τύπο του περιηγητή σας, την έκδοση του περιηγητή σας, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψή σας, την διάρκεια της επίσκεψής σας στην κάθε σελίδα του ιστοτόπου μας, ένα μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 
Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram, και YouTube. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, μπορεί να γίνει αντιστοίχιση της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτόν να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας

 
Δεν μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας με τρίτους με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκαλυφθούν Δεδομένα που μπορούν αποκαλύψουν την ταυτότητά σας (όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.). Όμως, κάποια Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων Δεδομένων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας, μεταφέρονται ή/και αποθηκεύονται σε υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούμε, καθώς και σε όποιον τυχόν μεταφέρουν τα Δεδομένα εκείνοι. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να παρέχουμε μία συνολικά καλύτερη υπηρεσία και εμπειρία χρήστη.
 
Οι υπηρεσίες που ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα σου και οι αντίστοιχες σελίδες με την Πολιτική Απορρήτου τους:
 
 
Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε μέρος ή όλα τα Δεδομένα σας με την ομάδα διαχείρισης ή/και την ομάδα ανάπτυξης του ιστοτόπου μας. Οι διαχειριστές ή/και προγραμματιστές μας ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας, τα αρχεία του και τις βάσεις δεδομένων του ώστε να ερευνήσουν και να επιδιορθώσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

 

Για πόσο διατηρούμε τα Δεδομένα σας

 
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε πελάτης της «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ». Αφού σταματήσετε να είστε πελάτης, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα έως και 10 έτη, μετά την τελευταία σας αγορά κατά την οποία χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορούμε όμως να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 έτη, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, φορολογικούς ή τεχνικούς λόγους. Τέλος, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την διαγραφή μέρους ή όλων των Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την διαγραφή τους στο [email protected] (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Διαγραφής, καθώς και για τα υπόλοιπα δικαιώματά σας, αναφερθείτε στην ενότητα «Ποια είναι τα δικαιώματά σας»).

 

Πώς προστατεύουμε τα Δεδομένα σας

 
Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου, ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν γίνεται να είναι 100% ασφαλής.
 
Κάνουμε χρήση των SSL/HTTPS σε όλο τον ιστότοπό μας. Το οποίο σημαίνει ότι όλες οι επικοινωνίες του χρήστη με τους διακομιστές μας είναι πάντα κρυπτογραφημένες.
 
Παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

 
Αν βρίσκεστε σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), οι νόμοι προστασίας Δεδομένων σας δίνουν κάποια δικαιώματα που σεβόμαστε σε σχέση σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

 

Δικαίωμα Πρόσβασης

 
Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε και να υποβάλετε αίτηση για πρόσβαση σε αυτά.

 

Δικαίωμα Διόρθωσης

 
Το δικαίωμα, στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος στα Δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, να υποβάλετε αίτηση για την διόρθωση και ενημέρωση τους.

 

Δικαίωμα Διαγραφής ή Δικαίωμα στη Λήθη

 
Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητα ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας (αν αυτή ήταν η μόνη νόμιμη βάση για την διατήρηση των Δεδομένων σας).

 

Δικαίωμα Φορητότητας

 
Το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή την διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας

 
Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για το διάστημα που εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 

Δικαίωμα Εναντίωσης και Ανάκλησης Συγκατάθεσης

 

 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία κάποιων ή όλων των Προσωπικών Δεδομένων σας, εφ’ όσον δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.
 • Το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας, ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 

Για να υποβάλετε αιτήση ώστε να ασκήσετε κάποιο/-α από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

 
Αν επιθμείτε να ασκήσετε κάποιο/-α από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στέλνοντας ένα email στο [email protected].
 
Αν πρόκειται για ανάκληση συγκατάθεσης στην αποστολή ενημερωτικών ή/και προωθητικών emails, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα από τον σύνδεσμο απεγγραφής που βρίσκεται στα σχετικά emails.

 

Σε ποιες χώρες επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Παρόλα ταύτα, κάποιοι από τους παρόχους υπηρεσιών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εδρεύουν εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.

 

Ιδιωτικότητα Ανηλίκων

 
Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται άμεσα σε πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.
 
Δεν συλλέγουμε εις γνώση μας Προσωπικά Δεδομένα από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω από το όριο των 18 ετών, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, και μην μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα σας.
 
Αν είστε γονέας κάποιου παιδιού κάτω των 18 ετών και πέσει στην αντίληψή σας ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected], ώστε να μπορέσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται στην ενότητα «Ποια είναι τα δικαιώματά σας».
 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

 
Ο Ιστότοπός μας ή/και τα emails μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Στην περίπτωση που οδηγηθείτε σε ιστότοπο τρίτου μέσω τους ιστότοπου μας, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την δική τους Πολιτική Απορρήτου.
Δεν έχουμε έλεγχο για τους ιστοτόπους τρίτων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου ιστοτόπου ή υπηρεσίας.

 

Κοινοποίηση Δεδομένων για συμμόρφωση νομικών υποχρεώσεων

 
Η Εταιρεία ενδέχεται να κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους φορείς, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους εξής σκοπούς:
 
 • Συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση, ή ισχύοντα νόμο.
 • Βοήθεια δημόσιας αρχής.
 • Αποτροπή παράνομων χρήσεων του ιστοτόπου.
 • Δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων.
 • Συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.

 

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο

 
Αν θεωρείτε πως η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην:
 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 6475 600
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

 
Ενημερώνουμε την Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν τροποποιήσεις, δημοσιεύοντας την καινούργια Πολιτική Απορρήτου μας σε αυτή τη σελίδα και ενημερώνοντας την ημερομηνία ισχύος στο πάνω μέρος της Πολιτικής Απορρήτου.
 
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα τεθούν σε ισχύ όταν δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

 

Ερωτήσεις και σχόλια

 
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση που δεν έχει καλυφθεί ήδη, ή σχόλια και προβληματισμούς σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].